الفبا: معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت یکی از مولفه‌های بودجه تخصیص‌ ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی است تا آثار تحریمی و تورمی بر سفره‌های مردم تأثیرگذار نباشد.

 

به گزارش الفبا، سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در مراسم رونمایی از بودجه سال ۹۸ گفت: با توجه به اینکه بودجه در شرایط تحریمی تدوین شده است اما ویژگی‌های خاصی دارد . یکی از ویژگی‌های آن حمایت از معیشت عمومی است و یکی از مولفه‌های آن تخصیص‌ ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی است تا آثار تحریمی و تورمی بر سفره‌های مردم تأثیرگذار نباشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: میزان یارانه‌ها بدون تغییر همان ۴۲ هزار و پانصد تومان خواهد بود، همچنین حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری رشد بیست درصدی خواهند داشت.

وی گفت: برای مبارزه با فقر مطلق ۷ هزار میلیارد تومان، برای اجرای طرح تحول سلامت ۳۵ هزار میلیارد تومان، برای توسعه متوازن منطقه‌ای ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای خرید تضمینی محصولات بویژه گندم هشت هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.