الفبا: ­با ادامه اعتراض ها در فرانسه و هشدار مقامات این کشور مبنی بر احتمال بروز خشونت های بیشتر در روز شنبه، فرانسه دهها هزار نیروی پلیس را بسیج کرد تا علاوه بر مقابله با معترضین، اماکن مهم و گردشگری شهر پاریس مانند برج ایفل و موزه لوور را تعطیل کند.

به گزارش الفبا و به نقل از واحد مرکزی خبر با استقرار ۸ هزار نیروی ویژه ضد شورش و ۹۰ هزار پلیس در خیابان های پاریس، پایتخت فرانسه یک شهر جنگی شد.

التهابات چند روز اخیر فرانسه که در اعتراض به سیاست های مکرون صورت گرفته است، ده ها هزار پلیس را برای حفظ امنیت فرانسه به میدان کشیده است؛ به این ترتیب نهادهای مهم فرانسه مثل کاخ الیزه، مجلس ملی و سنا، نخست وزیری، وزارتخانه‌ها و میادین بزرگ پاریس در محاصره عوامل امنیتی قرار گرفته است.