الفبا: در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و حفظ گونه نادر پلنگ ایرانی خسارت جانی ۵ قلاده پلنگ از سوی شرکت بیمه “ما” پرداخت شد.

 

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی بیمه ”ما“، این شرکت مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال خسارت ۵ قلاده پلنگ ایرانی را به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز کرد.

بر اساس این گزارش در جلسه ای که با حضور مهاجر تهرانی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، سلیمانی نژاد رییس هیات مدیره، تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید ، حسینی معاون مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید، آقارضی مدیر بیمه های مسئولیت و شکری مدیر روابط عمومی بیمه ”ما“ برگزار شد خسارت در قالب یک فقره چک به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان پرداخت شد.

گفتنی است به نقل از سایت صندوق ملی محیط زیست در چارچوب تفاهم نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، بیمه “ما” و صندوق ملی محیط زیست تاکنون بیش از یک میلیارد تومان در حوزه بیمه پلنگ ایرانی توسط شرکت “بیمه ما” به صندوق ملی محیط زیست پرداخت شده است