الفبا – پریا محمدعلی : تولد پست بانک در اوایل دهه هفتاد نوید بخش توجه به ظرفیت های مغفول نظام خرده بانکداری در ایران بود. توسعه دفاتر پستی و مخابراتی در شبکه بزرگ ارتباطی کشور این ظرفیت را برای پست بانک که عضوی از این خانواده بود فراهم می کرد که حداقل بیش از یک صدهزار دفتر ارتباطی در سراسر کشور به ویژه نقاط دور افتاده همچون  یک شعبه یا یک باجه پست بانک فعال باشد.

به گزارش الفبا، تولد پست بانک این به معنی وجود یک بانک نوظهور بود که از راه نرسیده می توانست نقاط تماس خود را در اقصی نقاط کشور برای اجرای ماموریت نظام خرده بانکداری دنبال نماید و در جذب سرمایه های خرد و سرگردان عموم مردم از سایر بانک ها متمایز باشد.

در ماموریت های این بانک استفاده از خدمات کارت یا همین عابر بانک امروزی درست بیش از یک دهه قبل از ورود این کارت های رایج در سایر بانک ها پیش بینی شده بود. اگرچه قانونگذار چنین اختیاری را برای این بانک پیش بینی کرده بود، اما تبدیل نشدن پست بانک از قالب شرکتی به یک بانک عامل ، امکان برداشتن قدم های بزرگ را با مانع روبرو می کرد.

امروز تبدیل شدن این بانک به یک بانک عامل یا همان بانک تخصصی، ارتباطات در مسیر تحقق ماموریت های بزرگی چون ایجاد اشتغال پایدار در نقاط دور افتاده و تحقق نظام خرده بانکداری در مناطقی است که شعب سایر بانک ها کمتر امکان چنین حضوری را دارند و اگر چنین باشد، از علایق یا مزیت های آنان محسوب نمی شود.

این فرصت با حمایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موقعیت ویژه ای را خلق کرده است ؛ به گونه ای که مدیر عامل پست بانک ایران طی روزهای گذشته قدرشناسی خود را از حمایت های وزیر ارتباطات و تلاش های همکاران خود در توسعه خدمات الکترونیک اعلام نمود.

درهمین خبرها آمده بود که این بانک با داشتن کمترین میزان مطالبات مشکوک الوصول راه خود را در زمینه استقرار حاکمیت شرکتی به نحو قابل قبولی دنبال کرده است.

مزیت های این بانک مورد توجه بسیاری از کسب و کارهای بزرگ قرار می گیرد اما پیش بینی مکانیزم هایی که بتواند منجربه پروژه های بزرگ با ریسک کمترباشد نیازمند سازو کارهایی است که باید به آن اندیشید.

احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران در نشست اخیر این کمیسیون که با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی برکزار شد اعلام کرد:ظرفیت های پست بانک ایران برای حضور در نقاط دور افتاده کشور نباید از نظر جامعه گردشگری دور باشد زیرا در حالی که استارت آپهای سراسر جهان به ویژه در حوزه های گردشگری در خدمت اقتصاد کشورها قرار دارند، هر روز علاوه بر هتل ها و متل ها، واحدهای مسکونی دارا قابلیت اجاره به گردشگران را نیز در فایل های اطلاعاتی خودقرار می دهند واز طریق فضای مجازی یک شبکه کسترده ارائه گر خدمات به گردشکران داخلی و خارجی را  برای سطوح مختلف درآمدی متقاضیان فراهم می کنند.

وی افزود :در بخش گردشگری داخلی و جاذبه های متنوع گردشگری به سهولت می توان از ظرفیت های کسترده و شعب و باجه های پراکنده پست بانک در سراسر کشور برای اجرای یک برنامه ملی و سراسری بهره مند شد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران تصریح کرد باجه های پست بانک می توانند به واحدهای ساماندهی متقاضیان اجاره فضاهای مسکونی به گردشگران تبدیل شوند که تعاملات بانکی خود را از طریق کارت های این بانک انجام می دهند و در مقابل می توانند تسهیلات مرتبط با بهسازی فضای قابل اجاره خود را از این بانک دریافت کنند. این موضوع یک طرح بزرگ و بهره ور ملی است که در صورت  اجرای آن گام بزرگی برای توسعه صنعت توریسم خواهد بود.

به نظر می رسد مراحل اجرایی این طرح در نشست های چندجانبه  آتی متولیان حوزه های یاد شده با پست بانک دنبال شود.