الفبا: در حالی که شمار زائران اربعین مطابق برآورد از ۲۰ میلیون نفر فراتر می‌رود، رسانه‌های جهانی نسبت به رویداد تشکیل بزرگترین اجتماع انسانی سکوت کرده‌اند.

الفبا– باران سعد: مراسمی که یک دهه برگزار می‌شود و رشد تصاعدی آن از عهده تحلیل‌های امروزی مدل‌های جهانی خارج است. به همان اندازه که مکتب اصالت نفع برای سفر پوتین به عربستان و واکنش ترامپ برای توجیه قتل خاشقچی توجیه و تفسیر دارد، بسیار بیش و فراتر از آن از تفسیر این رویداد که اصالتش در قلب انسان‌هاست، درمانده شده است.
این رویداد بزرگ انسانی آن‌طور که گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهد، هرساله بر تعداد زائرانش که از گوشه و کنار جهان به آن می‌پیوندند افزوده می‌شود. این زائران تنها مختص به ایران و عراق نیستند بلکه جمعیتی از سراسر جهان هستند که سوز انسان معاصر را حکایت می‌کند و به پایان معنویت هیچ علاقه‌ای ندارند.
این مراسم جهانی فراتر از گردآوری هدفمند چند انسان نخبه است بلکه سخن از توده‌ای دارد که در فرآیند یک ارتباط عظیم افقی و در روابطی بدون سلسله مراتب انسانی، فرصت یافته‌اند که بزرگترین معجزه قرن را در سکوت رسانه‌های خبری نمایش دهند!
البته هنگامی که نخبگان جهان بدور از حب و بغض در نشست‌های سالانه به تحلیل موازنه‌های جهانی و پدیده‌های جدید می‌پردازند شاید با رویداد اربعین مروری هم به تئوری‌های جدیدتری داشته باشند که در آن مطابق دیدگاه «فوکویاما» به بازگشت روح به جهان بی‌روح ، اشاره شده است یا آنکه این رویداد عظیم آنگونه پیش رود که به عنوان یک پدیده کاملاً مشهود، رسانه‌ها را به انتشار ناگزیر اخبار آن در جهان از مرجع کانال‌‌های رسانه‌ای کشورهای پیرامون به گوش کشورهای مرکز برساند و تئوری گالتونگ را نقض نماید.
می‌توان گفت با ترویج و اشاعه این جوشش عظیم انسانی، حماسه اربعین خلق کارهای خارق‌العاده از انسان معاصر را رقم بزند که زده است.