الفبا: امروزه روز آمد بر آن چیزی تاکید دارد که به عنوان ارتباط موثر و فروش مشورتی شناخته میشود. در این مرحله کافی است که بگوییم دستیابی به تجارت و فروش از طریق شخصی که با او ارتباط برقرار کرده ایم، آسان تر از رابطه با فردی بیگانه میباشد.

 

در واقع فروش ایجاد ارتباط، اعتماد و دستیابی به احترام میباشد.

ما در ایجاد ارتباط باید سفیر خوبی برای محصول و شرکت خود باشیم و برای انجام این کار به ۶ عامل مهم نیازمندیم:

۱٫شناخت روند بازار و تجارت.

۲٫شناخت سیاستهای شرکت خود.

۳٫شناخت محصولات خود.

۴٫شناخت صنعت و موقعیت رقبا.

۵٫آموختن مهارتهای فروش.

۶٫ودر آخر داشتن نگرش مثبت و مشتاقانه.

امروزه شناخت کامل و تمام ابعاد محصولات خود در بازار کنونی به راستی سرنوشت ساز شده است ،فروشندگان باید بتوانند اطلاعات عالی و دقیقی را در مورد مجموعه ی محصولات خود ارائه دهند و از آن مهم تر برای آن که فروشندگان کارآمد باشند، باید با مجموعه صنعت خویش و (موقعیت رقبا) آشنا شوند و باید نسبت به محصولات، افراد و شخصیت های مرتبط با صنعت و مجموعه های تجاری رقیب آگاهی لازم را داشته باشند.

در واقع نقاط قوت شما اهرم های نفوذ شما خواهند بود و نقاط ضعف شما اهرم های نفوذ رقبای شما، باید به خوبی قدرت اهرم های نفوذی خود و رقبای خود را بررسی کنید، ما میتوانیم نقاط ضعف کسب و کارهایمان را شناسایی کرده و آن ها را تبدیل به نقاط قوت کنیم و بر اساس نقاط قوتمان کسب و کاری فعال و سود آور داشته باشیم.

و در آخر ( رقبای) خود را بشناسیم و به فکر کردن از دیدگاه مشتریانمان ادامه دهیم واز خود بپرسیم که به چه طریق محصول یا فکر ما نسبت به رقیبانمان ارزش و (منافع) بیشتری را برای مشتریانمان میتواند ایجاد کند.