الفبا:اولین جلسه کارگروه تخصصی تدوین و بازنگری ضوابط تأسیسات گردشگری در راستای هم‌اندیشی و ایجاد وحدت رویه در روند صدور مجوزهای قانونی برگزار شد.

 

به‌گزارش الفبا، در این جلسه که با حضور رضا علیزاده سرپرست دفتر مناطق نمونه گردشگری، معاونان و کارشناسان حوزه سرمایه گذاری و  گردشگری سازمان میراث فرهنگی و ادارت کل استان ها برگزار شد، طرح سامان‌دهی نحوه واگذاری کمپینگ‌های گردشگری و همچنین بازنگری ضوابط مناطق نمونه گردشگری، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شد در دور اول کارگروه های مذکور، با محوریت مناطق نمونه، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، تا پایان سال جاری ادامه یابد.