کاهش بدهی ایران /////

 

الفبا : میزان بدهیهای خارجی کشور (تعهدات بالفعل)

در پایان سال ۱۳۹۷ به ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که

کاهش ۶.۹ درصدی را در مقایسه با پاییز پارسال نشان میدهد.

 

کاهش بدهی ایران به میزان ۷ درصد

 

به گزارش الفبا بررسی آمار بدهیهای خارجی ایران نشان میدهد که

در سال گذشته شاهد روند کاهشی حجم بدهیهای کوتاه، میان و بلند مدت کشور بوده ایم.

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، میزان بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل)

در پایان سال ۱۳۹۷ به ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که

شامل ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار بدهی کوتاه مدت و هفت میلیارد و

۱۸۷ میلیون دلار بدهی های میان مدت و بلند مدت است.

حجم بدهی خارجی کشور در دوره مورد بررسی بر مبنای یورو نیز

معادل هشت میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو بوده که

یک میلیارد و ۸۹۶ میلیون یورو مربوط به بدهی های کوتاه مدت

و ۶ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار نیز به بدهی های میان و بلند مدت تعلق داشته است.