الفبا: بن بست مذارکات اوپک سرانجام با فشار مضاعف روسیه و عربستان به ایران با کاهش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز از آغاز سال میلادی ۲۰۱۹ گشوده شد.

به گزارش الفبا به نقل از رویترز از اجلاس اوپک، همگامی عربستان با روسیه، کاهش تولید نفت را به ایران تحمیل کرد و قطعنامه پایانی با پذیرش ایران صادر گردید.

با وجود رفتار غیر هماهنگ عربستان با اوپک که منجر به کاهش قیمت نفت در هفته های گذشته شده بود، این بار عربستان و روس ها در آغاز مذاکرات قصد دارند با همسویی یکدیگر، تولید نفت را کاهش دهند تا مانع از کاهش قیمت ها شوند.

از سوی دیگر بر اساس تحلیل رویترز از آنجا که تولید نفت ایران به دلیل تحریم آمریکا کاهش یافته است، به همین دلیل ایران در خلال مذاکرات مقاوت خود زیادی در برابر کاهش تولید از خود نشان داد و حاضر نبود در این زمینه با اوپک مشارکت کند.

اما سرانجام قطعنامه‎ پایانی نشست اوپک صادر شد و در نشست ۱۷۵ اوپک با صدور قطعنامه ۱۷۹,۹۱۵ مبنی بر حصول توافق اعضای این سازمان برای کاهش تولید نفت به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی پایان یافت.