الفبا: طرح کاهش نرخ مالیات در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.

به گزارش الفبا، طرح اصلاح اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال پیش در کمیسیون اقتصادی تصویب شد!
امیدوار باشیم با تصویب سریع این گشایش مالیاتی گره ای از گره های تولیدکنندگانمان باز شود
مسئولین محترم توجه داشته باشند که محصول ناخالص داخلی گروه صنعت در پاییز ۹۷، در حدود ۴/ ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در قیاس با پاییز سال قبلش، ۵/ ۲۱ درصد کمتر است!
از این رو، یک پنجم از میزان تولیدات صنعتی اقتصاد ایران در پاییز ۹۶، در پاییز ۹۷ وجود نداشته است…