الفبا:با حضور به موقع کارشناسان ، مدیران و تشکیل ستاد مدیریت بحران پتروشیمی بندرامام شرایط فنی ناشی از افت فشار و قطع برق در لحظات اولیه واحدهای این شرکت تحت کنترل قرار گرفت .

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام این حادثه که در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه قبل از ظهر دیروز اتفاق افتاد و موجب از سرویس خارج شدن واحد های تولیدی گردید که در لحظات اولیه شرایط عملیاتی و فرآیندی واحد ها تحت کنترل درآمد و تلاش برای در سرویس قرار گرفتن واحدها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش پس از تثبیت شرایط عملیات ناشی از افت فشار گاز که منجر به قطع لحظه ای برق مجتمع گردید ، هم اکنون کلیه واحد های پشتیبانی هوا و اذت (آب ، برق و بخار ) در سرویس قرار گرفت و عملیات راه اندازی واحدهای تولیدی نیز بلافاصله آغاز شده است و طبق برنامه ریزی های بعمل آمده تا ساعت ۱۷ دیروز کلیه واحدهای بهره برداری در مدار تولید قرار خواهند گرفت .