الفبا: یک نماینده مجلس بی توجهی و عدم تکمیل سد معشوره توسط وزارت نیرو در دولت کنونی را باعث نابودی بخش شاهیوند و تخریب پل های مواصلاتی و تاریخی استان لرستان ذکر کرد .

وی که در صحن النی مجلس سخن می گفت خاطرنشان کرد :اگر سد معشوره که در دولت قبل ۴۰ میلیارد تومان هزینه احداث آن شد در دولت فعلی به حال خود رها نمی شد، به سهولت ۱٫۲ میلیارد متر مکعب از سیلاب ها را جمع آوری می کرد . تاامروز سیلاب های رودخانه کشکان باعث خسارت های جبران ناپذیربه شهرستان چگینی و پل های مواصلاتی بخش معمولان و پل دختر نمی شد .
این نماینده با ابراز تاسف از این بی تدبیری های وزیر وقت نیرو اظهار داشت، این بی تدبیری ها باعث می شود فرصت ها به تهدید تبدیل شود و با عملی شدن این تهدید ها شاهد نابودی سرمایه های اقتصادی و اجتماعی هستیم .