الفبا-حسین بردبار:مجموعه گالری الفبای هنر با رویکردی به هنرهای سنتی و صنایع دستی و همچنین احیای هنرهای مدرن و عرضه آثار فاخر سفالگری در سرای هنر(طبقه سوم) مرکز تجارت جهانی فردوسی گشایش یافت؛ مجموعه ای که به نیاز هنرجویان جوان و نوظهور برای آموزش و ارایه کارهایشان درکنار آثار فاخر اساتید پیشکسوت پاسخ می دهد.

مرتضی محمد علی ، کارشناس ارشد صنایع دستی و مدیرگالری الفبای هنر درگفت وگو با الفبای خبر درباره ویژگی های این گالری گفت: سفالگری و نقاشی روی سفال و کالیگرافی یا به اصطلاح نقاشیخط دراین گالری بیشتر مورد توجه واقع شده است .درکنار نمایش آثار فاخر از اساتید بزرگ با همین مضمون،آثار هنرمندان نوظهور نیز دراینجا به نمایش درمی آید.
به گفته وی مراسم افتتاحیه این گالری همزمان با گشایش سرای هنر با حضور هنرمندان معاصرو مجموعه داران آثار هنری و برخی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی پنجشنبه شب گذشته اتفاق افتاد.
وی افزود: ما به هنرمندان این چشم انداز را داده ایم که بیشتر از آنکه نگاهتان به صنایع دستی به عنوان هنر-صنعت باشد، بخش هنری آن را ببینید، شاید با توجه به این که اینجا یک مجموعه تجاری است و نگاه برگردان مالی نیز وجود دارد، بیشتر به صنایع دستی به عنوان صنعت نگاه می کنند ولی رویکرد غالب هنرمندان این مجموعه این است که بیشتر به سمت هنرواقعی و آن چیزی برویم که می تواند در فضاهای بین المللی جریان ساز باشد.
مرتضی محمد علی درخصوص آثار این گالری نیز گفت:در این مجموعه آثار فاخری از استاد زنده رودی، استاد احصایی، استاد اویسی، مرحوم صادق تبریزی عرضه می شود و این آثار را در بازه ی زمانی مشخص تعویض می کنیم تا هنرمندان بیایند و ببینند، درکنارش آثار هنرمندان نوگرا همچون رضا عمادی،نرگس بخشایش وبنده نیز هست.
وی با اشاره به نگاه آموزشی دراین مجموعه گفت:در فراخوانهایی که می دهیم از هنرمندان مختلف اثر می گیریم و به نمایش می گذاریم.