الفبا-حسین بردبار: درحالی که قیمت انواع مختلف گوشت قرمز و ازجمله قیمت شتر طی سال جاری افزایشی بیش از ۵۰ درصدی داشته است، مهمترین پرسش روزهای پایان سال در پیش روی صنعت بیمه به تعیین نرخ بیمه شخص ثالث سال آینده با توجه به افزایش قیمت دیه بازمی گردد. نرخ دیه مصوب سال ۹۷ برای ماه های عادی ۲۳۱ میلیون و برای ماه‌های حرام ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد. با پایان سال ۹۷ آن چه که مطرح است نرخ دیه سال آینده و البته به دنبال آن افزایش قیمت بیمه شخص ثالث است. بر این اساس از آن جا که هر سال نرخ دیه متناسب با قیمت شتر تعیین می شود به نظر می رسد با افزایش قیمت شتر که امسال حداقل ۵ میلیون تومان است قیمت دیه برای سال ۹۸ ، احتمالا حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای روزهای عادی و برای ماه های حرام رقمی حدود ۶۶۷ میلیون تومان خواهد شد. پیرو این رویداد آن چه که مستقیما مالکان وسایل نقلیه را متاثر می سازد افزایش شدید نرخ بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود.
فروردین ماه اعلام می شود
در این خصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت شتر، گاو و گوسفند، نرخ دیه ۹۸ پس از بررسی‌های کارشناسی در فروردین ماه اعلام می‌شود. اللهیار ملکشاهی در گفت‌و‌گو با تسنیم با تاکید بر این که مجلس اختیار تعیین نرخ دیه هر سال را به رئیس قوه قضاییه داده است، اضافه کرد: قوه قضاییه هر سال با بررسی تورم و قیمت اقلام شش گانه‌ ای که مبنای تعیین دیه هستند این نرخ را تعیین و اعلام می‌کند. وی افزود: رئیس قوه قضاییه پس از اظهارنظر کارشناسان در فروردین ماه این نرخ را اعلام خواهد کرد .
درهمین یک کارشناس حقوقی که تمایلی به اعلام نامش نداشت در گفت وگو با الفبا با اشاره به موضوع واردات شتر در گذشته ، گفت: مساله واردات شتر یک راه حل برای جلوگیری از افزایش جهشی قیمت این نوع دام و درنتیجه متوازن کردن نرخ دیه و مساله افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده است.
وی در خصوص نحوه تعیین نرخ دیه و نرخ جدید آن در سال آینده نیز گفت: قوه قضاییه نرخ دیه را بر حسب قانون و بر اساس تورم و ارزش مواردی که برای دیه مورد نظر واقع شده تعیین می کند که حداقل آن قیمت شتر است.
این کارشناس با بیان اینکه هر سال قیمت یکصد شتر برای نرخ دیه در نظر گرفته می شود، گفت: افزایش نرخ دیه بر مبنای قیمت پایه شتر تعیین می شود هرچند در این خصوص نرخ تورم نیز موثر خواهد بود.
وی با یادآوری اینکه دیه به قتل های غیرعمد تعلق می گیرد، افزود: با افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه ای نیز باید سهم پرداختی خود در دیه را افزایش دهند، دیه التیام بخش آسیبی است که به زیان دیده وارد شده که در سالهای اخیر با توجه به افزایش جرایم غیرعمد، بسیاری از مردم وسایل حمل و نقل خود را بیمه کرده اند.