الفبا: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری استان تهران گفت که گردشگران قبل از بستن قرار داد در مورد محل اقامت دارای مجوز اطمینان حاصل کنند.

 

به گزارش الفبا، شهرام علی محمدی افزود: در این رابطه با ارسال بخش نامه ای ، دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم کردیم که اسکان مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.

معاون گردشگری استان تهران گفت: هیچ تضمینی در امنیت، بهداشت و سلامت در مراکز اقامتی غیر مجاز برای مسافران وجود ندارد و به عنوان خط قرمز در صیانت از حق مسافران با دفاتری که برای کاهش هزینه یا سایر موارد اقدام به اسکان مسافران در این مراکز می کنند برخورد قانونی را انجام می دهیم.

علی محمدی از گردشگران خواست قبل از بستن قرار داد در مورد محل اقامت دارای مجوز اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را به کمیته رسیدگی به شکایات معاونت گردشگری به شماره ۸۸۹۳۴۸۴۴ الی ۵ اطلاع دهند.

گفتنی است که ۲هزار و ۶۵ دفتر گردشگری و مسافرتی در سطح استان تهران فعال هستند.

در حال حاضر استان تهران دارای ۱۱۰ هتل با ظرفیت ۱۵هزار و ۳۰۲ تخت، ۱۱۴ مهمانپذیر با ۶هزار و ۶۶۷ تخت، ۲۵ هتل آپارتمان با ۱۳۹۵تخت، ۱۲۳اقامتگاه خوابگاهی با ظرفیت هشت هزار و ۵۵۰ نفر و ۱۱۴ مهمانپذیر است.