الفبا: حسن نجفی سرپرست حزب همبستگی دانش آموختگان ایران در استان ایلام – امروزه صنعت گردشگری بعنوان یکی از زیربنایی ترین حوزه های اقتصادی که می تواند جایگزین مناسبی برای نفت ایران باشد که در صورت سیاستگذاری متناسب هم می توان با معضل بیکاری وداع کرد هم از طریق جذب توریسم ، ارزی بالغ بر درآمدهای نفتی به کشور وارد کرد. اما اگر عزمی باشد.

سنگ بنای این اقدام برای جذب گردشگر داشتن فرودگاه مناسب با زیر ساخت های لازم است و اگر فرودگاه را ویترین گردشگری بنامیم بعید است بتوان این ویترین را زیبا توصیف کرد

خطوط ریلی و جاده ها دیگر عاملی است که می تواند در توسعه صنعت گردشگری نقش آفرینی نماید و از دیگر سوی جاده را عامل توسعه اقتصادی می دانند اما آیا این عامل در کشور ما توانسته است رشد قابل توجهی در نمودار توسعه یافتگی را پیدا کند ؟

توریسم بعد از ورود به هر کشور به اقامتگاه مناسب و هتل های پذیرایی با امکانات رفاهی نیاز دارد و چه خوب است در ساخت این هتل ها با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی همان منطقه احداث شود که هم بومی گزینی در ساخت آنها لحاظ شود هم تنوعی برای حضور گردشگر با معیارهای مختلف را فراهم کنیم و اما این سوال پیش می آید چند درصد هتل های ما از این قابلیت برخوردارند ؟

مسئله ای که شاید خیلی به ذهن عوام خطور نکند ولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است داشتن سرویس های بهداشتی است که در برخی شهرها نه تنها از سرویس بهداشتی فرنگی استفاده نشده است بلکه وضعیف بهداشتی آنان بسیار حال بهم زن است و در همین راستا سوالی که ذهن نگارنده را مشغول نموده این است که اگر راه دوری نرویم برای همین گردشگران مذهبی عراق چند سرویس بهداشتی فرنگی وجود داشته و دارد ؟ چرا که استفاده از این نوع سرویس برای گردشگر خارجی مسئله ضروری است که متولیان امر ما به آن توجهی ندارند.

ادبیات و نحوه برخورد ارائه دهندگان خدمات به گردشگر از بدو ورود تا روز برگشت اعم از مهمان دار هواپیما ، راننده تاکسی ، گارسون های هتل و….چقدر با آموزش مناسب در هم آمیختگی دارد که بتواند شکوه و جلال کشورمان را برای گردشگر به نمایش بگذارد ؟ برخی برخوردها با زوار عراقی و نه گردشگران کشورهای اروپایی در حوزه جابجایی مسافر درس عبرتی را به برخی از آنها داده است که بعد از برگشت هیچ گاه پشت سرشان را هم نگاه نکنند چه برسد به سفرهای بعدی به ایران.

عدم کیفیت غذا و تنوع منوی برخی رستوران ها و چینش دسرها و …سر میز سرو غذا با آن ظروف یک بار مصرفی که حاوی سالادهای فصلی است آنقدر تعجب گردشگران را در پی دارد که برخی از آنها آن را در سفرنامه های خود قید کرده اند.

با این حال همین مسائل به ظاهر ریز و عدم نظارت دستگاههای متولی است که کشوری چون تایلند در سال ۲۰۱۵ پذیرای حدود ۲۹میلیون نفر و در همان سال ۲۷ میلیون نفر گردشگر به کشور مالزی وارد شده است و البته از ورود ۵۶ میلیون نفری گردشگر به چین و ۳۹میلیونی به ترکیه در آسیا ، و ۷۷ میلیون نفری به آمریکا سخنی به میان نمی آوریم و این در حالی است که میراث فرهنگی آمار ورود گردشگر در سال ۹۵ به ایران را ۵ میلیون نفر اعلام کرده است و از طرفی مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون گردشگری مجلس معتقد است این آمار صحت ندارد  چرا که گردشگران و ورود آنها به کشورهای مختلف را در دنیا براساس اقامت در هتل محاسبه می‌کنند ولی ما این آمار را براساس عبور از مرز محاسبه می کنیم در حالیکه برخی از آنها حتی یک شب را هم در کشور اقامت نداشته اند.