الفبا : رئیس کانون تورگردانان در گفتگو با الفبا گفت گردشگران خارجی از تورگردانان ایرانی ٭٭ بیمه مسئولیت ٭٭ می‌خواهند. بر همین اساس تورگردانان به درخواست‌های مکرر گردشگران خارجی، از صنعت بیمه تقاضای ارائه خدمات بیمه‌های مسئولیت کرده‌اند.

به گزارش الفبا ابراهیم پورفرج رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان در گفتگو با الفبا، صنعت بیمه را به ارائه محصول بیمه‌های مسئولیت برای تورگردانان دعوت کرد.

وی بیمه‌های مسئولیت را برای گردشگران خارجی از خدمات مغفول مانده در صنعت بیمه دانست و گفت : شرکت‌های خارجی در قراردادهای خود برای ورود گردشگران بیمه‌های مسئولیت مطالبه می‌کنند و هنوز در عمل به نتیجه روشنی در خصوص تامین این بیمه نامه‌ها نرسیده‌ایم.

پورفرج با نام بردن برخی از شرکت‌های بیمه برای دریافت بیمه مسئولیت گفت : تاکنون بیمه در ارائه این خدمت کمکی به صنعت گردشگری نکرده است و این در حالی است که طرف های خارجی در قراردادهای خود از حدود ۱۸۲ شرکت تورگردان ایرانی، شماره بیمه مسئولیت میخواهند و در چند سال اخیر هنوز در این زمینه تعریف روشنی از سوی شرکت‌های بیمه دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود طرف‌های خارجی تقاضای بیمه‌نامه‌هایی نظیر بیمه حادثه ندارند و خلا تامین بیمه‌نامه‌های مسئولیت تاثیر شگرفی بر نتایج گردشگران ورودی داشته است.

رئیس کانون تورگردانان از صنعت بیمه تقاضا کرد با حضور در نشست‌های کمیسیون تخصصی گردشگری اتاق ایران برای تامین این نیاز ملی تلاش نمایند.

گفتنی است صنعت گردشگری از جمله صنایعی محسوب می‌شود که ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی را به همراه دارد و به لحاظ بهره‌وری بالای آن مورد توجه بسیاری از کشورهایی که هرگز پتانسیل‌های آنان با قابلیت‌های گردشگری کشورمان قابل مقایسه نیست قرار گرفته است. از این رو صنعت بیمه می‌تواند با کمک به گردشگری در رشد اقتصادی ایران تاثیر به سزایی داشته باشد.

تلگرام : @ALefbaKhabar

سایت : ALefbaKhabar.ir