الفبا: اخبار غیر رسمی از وجود مشکلاتی در روند تائید صلاحیت حناچی برای شهرداری پایتخت حکایت دارد.

 

به گزارش الفبا، رئیس شورای عالی استانها گفته است که برخی از نهادهای امنیتی صلاحیت پیروز حناچی را تائید نمی کنند. این در حالی است که وزیر کشور صبح امروز با تعیین ضرب العجل برای وزارت اطلاعات خواستار آن شد که هر چه سریعتر نسبت به پاسخ استعلام در خصوص صلاحیت حناچی اقدام نماید در غیر این صورت وزارت کشور نسبت به صدور یا عدم صدور حکم حناچی برای شهرداری تهران اقدام خواهد کرد.

گفتنی است حناچی در توئیت خود نوشته است دست یاری به سوی همگان دراز می کنم تا شعار “تهران شهری برای همه” را محقق کنم.