الفبا : جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در بخش سازمان برتر از سوی سازمان یونسکو در مراسمی با حضور وزیر علوم به بیمه کوثر اهدا شد.

به گزارش الفبا و به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، بر اساس مستندات ارائه شده و شاخص های ارزیابی از قبیل تدوین استراتژی یادگیری الکترونیکی، وجود متولی یاددهی و یادگیری الکترونیکی، گستردگی در سازمان، تأثیر بر عملکرد سازمان، تأمین و تربیت نیروی انسانی و اطلاع رسانی در سازمان، این جایزه به بیمه کوثر تعلق گرفت.

این برنامه با هدف فرهنگسازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی، شناسایی و تشویق افراد و سازمان‌های موثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی و معرفی برگزیدگان حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه برگزار شد.

در آئین اعطای جوایز برگزیدگان که با حضور وزیر علوم و تحقیقات، سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر در سالن همایش‌های بین المللی سازمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، سازمان امور مالیاتی کشور و شرکت ایرانسل نیز در این همایش نیز رتبه آوردند.