الفباخبر: پندهایی که قرآن کریم می دهد، نه تنها برای مسلمانان که برای تمام مردم جهان آموزنده است:

وَ هُوَ الَّذِیَ أَنشَأَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ

و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد. پس قرارگاه و محل امانتی مقرر کرد. بی تردید، ما

نشانه ها را برای مردمی که می فهمند به روشنی بیان کرده ایم.

 

این مستند کوتاه و آموزنده را با هم ببینیم؛

قسمت بعدی این فیلم در همین سایت با عنوان (توصیه قرآن به سیر و سفر) قرار داده شده است.