الفبا: رصد رقبای نزدیک از چالش های صنعت بیمه است که کماکان باعث غفلت از رقابت های اساسی در حوزه های بازار مالی، قانون گذاری و و حوزه های اجتماعی شده است.

 

یک صاحب نظر در صنعت بیمه در گفتگوی اختصاصی با الفبا تصریح کرد: زمان محدود شدن به پایش رقبا در محدوده صنعت بیمه گذشته است و الگوی شرکت های بزرگ بیمه در جهان نشان می دهد که آنان تمرکز خود را به فضای کسب و کار و بازارهای بزرگ اختصاص داده اند.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: مسایلی نظیر دامپینگ از جمله مسایلی است که مربوط به رقبای نزدیک ماست و بیش از ده سال است که در زمره تهدیدهای کوچک است که انرژی صنعت را به خود معطوف کرده است.

این مدیر صاحب نظر درصنعت بیمه افزود: اگر شعاع سطح تعاملی را کوچک بگیریم بدان معنی است که به وضعیت فعلی راضی شده ایم و دلمان نخواسته است دیوارها را بشکنیم.

وی همین موضوع را در زمینه نحوه تعامل با اینشورتک ها تشریح کرد و گفت: موضوع اینشورتک ها را صنعت بیمه ایجابا می پذیرد تا توان خود را در دو حوزه سازگاری با وضعیت موجود و انعطاف با اتفاقات آینده بالا ببرد. به این ترتیب نیازمند به ایجاد واحدهایی هستیم که تطبیق با اینشورتک ها را بررسی کند و رابطه آن را با کسب و کارهای داخلی و بیرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

وی تاکید کرد که صنعت بیمه در ایران اخیرا به خوبی درک کرده است که ساختارهای سنتی عملیات در بیمه گری ، منطبق با فعالیت های آدم محور و چهره به چهره جای خود را به دیتامحور داده است و در این شرایط است که شاهد تحولات قابل توجهی خواهیم بود.