الفبا-‏رئیس پلیس پایتخت:هرگونه فعالیت پارکبان ممنوع است.

 

اگر شهروندان به این موضوع برخورد کردند باید به پلیس گزارش دهند تا برخورد قانونی با این‌افراد انجام شود.

از نظر پلیس و شهرداری فعالیت این‌افراد با عنوان پارکبان ممنوع است.