الفبا: سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی گفت: این مرکز توانسته بالغ بر ۱۵۰ برنامه در قالب همایش های فصلی و تور تعالی برای ذینفعان از جمله مدیران و کارشناسان شرکت‌های مختلف برگزار کند.

به گزارش الفبا، سید علیرضا شجاعی سرپرست مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی های درونی کشور، تصریح کرد: شرایط کنونی کشور، ایجاب می‌کند که مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی بیش از گذشته، در قالب یک هم افزایی و همکاری، نسبت به انتقال تجربیات موفق خود به مدیران جوان و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها اقدام کنند.

شجاعی با بیان اینکه در همین شرایط دشوار کسب و کار، برخی بنگاه‌ها هستند که با مدیریت صحیح و بهره‌گیری درست از منابع و به کار گرفتن قدرت خلاقیت و نوآوری، توانسته اند دشواری‌ها را پشت سر بگذارند، افزود: مرکز تعالی سازمانی با ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و تجارب موفق، توانسته بالغ بر ۱۵۰ برنامه در قالب همایش های فصلی و تور تعالی برای ذی نفعان از جمله مدیران و کارشناسان شرکت‌های مختلف برگزار کند.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، شرکت های منتخب جایزه تعالی سازمانی، تجربه‌های خود را در مسیر رشد و تعالی به سایر سازمان‌ها منتقل می‌کنند تا مدیران آنها نیز بتوانند گام‌های سریعتر و مناسب تر در راه رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سازمان متبوع خود بردارند و در زمره سازمان‌های متعالی قرار گیرند.

مدیر شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی با تاکید بر اینکه انتقال تجربه مدیریتی در کشور باید به یک فرهنگ تبدیل شود، اظهار داشت: این مرکز در راستای توسعه ظرفیت مدیریت در بنگاه‌ها و با توجه به رسالت توسعه‌ای که از سوی سازمان مدیریت صنعتی بر عهده دارد، پذیرای شرکت ها و سازمان‌های متقاضی ارائه تجربه و نیز مدیران و کارشناسان برای بهره‌مندی از تجربه‌های دیگر بنگاه‌ها است تا بتواند نقشی موثر در تبدیل این حرکت به یک فرهنگ ایفا کند.