الفبا: مدیر منطقه ۲ بیمه پاسارگاد در گفتگو با الفبا اعلام کرد، ۶ هزار نفر در استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و همچنین استان سیستان و بلوچستان آماده دریافت نمایندگی بیمه عمر هستند .

علی خلیل زاده در این گفتگو ابراز داشت با توجه به ظرفیت مطرح شده و آئین نامه ۹۶، پیشنهاد می شود، نظارت بیمه مرکزی در استانهای دارای فراوانی تقاضا نظیر استان خراسان رضوی که ۲ هزار نفر آماده اخذ نمایندگی بیمه عمر دارد، آزمون های نمایندگی بیمه عمر برگزار شود .

مدیر منطقه ۲  گفت: در سال رونق تولید لازم است در فرآیند جذب شبکه فروش آموزش دیده و توانمند و به تبع آن ارتقاء ضریب نفوذ بیمه اقدام شود.

وی افزود کوتاه شدن زمان برگزاری آزمون در استان های محل سکونت می تواند با سرعت بیشتری دنبال شود.

خلیل زاده در همین زمینه تصریح کرد خوشبختانه در گفتگو با مدیر گروه آموزش های آزاد پژوهشکده بیمه، هماهنگی لازم برای برگزاری آزمون های بیمه عمر که ظرفیت متقاضیان آن بالاست صورت گرفته است.

گفتنی است، هم اکنون پرتال ثبت نام آزمون  پژوهشکده بیمه  ویژه آزمون نمایندگی بیمه عمر برای ثبت نام باز است، ولی حجم تقاضای متقاضیان استان خراسان شمالی هنوز به حدنصاب نرسیده است .