یادداشت
در بررسی عدم تخصیص یارانه و کاغذ به روزنامه های دولتی/محسن غفوری ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
هزینه کاغذ یک نسخه روزنامه چقدر است؟

در بررسی عدم تخصیص یارانه و کاغذ به روزنامه های دولتی/محسن غفوری

الفبا: در بررسی لزوم عدم تخصیص یارانه و کاغذ به روزنامه های دولتی و حکومتی/ به قلم محسن غفوری یکی از سهامداران روزنامه هفت صبح

نگاهی به نقش کنونی روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ بیمه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگاهی به نقش کنونی روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ بیمه/فرید میرموسوی مدیرروابط عمومی بیمه دی الفبا:افکار عمومی کشور در‌حال‌حاضر به‌شدت نگران و ملتهب است. به نظر می‌رسد در چنین فضایی رویکرد روابط‌عمومی‌ها باید به سمت اعتمادسازی باشد و به‌جای هزینه کردن بودجه خود در تبلیغات محض، روی راهکارهای نوین ارتباطی مؤثر که بتواند اهداف و آسیب‌های ذکر شده را جبران کند تمرکز کنند.   یکی از کلیدواژهای تکراری که در گفتمان آسیب‌شناسی صنعت بیمه شنیده می‌شود، فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ بیمه است. نخبگان صنعت بیمه بیشترِ ضعف‌ها و نامطلوب بودن شاخص‌های کلی آن را با نبود فرهنگ مناسب بیمه‌ای مرتبط می‌دانند به عنوان مثال نا مطلوب بودن دو شاخص اصلی این صنعت یعنی ضریب خسارت و پایین بودن نفوذ بیمه در ایران را متاثر از عوامل فرهنگی می داند. تاخر فرهنگی در استفاده از خودرو بالا بودن بخشی قابل توجه ای از ضریب خسارت در رشته خودرو که فقط در سال گذشته به‌تنهایی ده هزار میلیارد تومان هزینه بر صنعت بیمه کشور تحمیل کرد متاثر از فرهنگ رانندگی است زیرا کارشناسان تصادفات اصلی ترین علت بروز حادثه را بی احتیاطی راننده عنوان می کنند، ، بنابراین فرهنگ رانندگی و بهبود آن می‌تواند موجب کاهش قابل توجه ای از خسارت‌های وارد بر این صنعت باشد. عنصر فرهنگی مخرب یکی از عناصر فرهنگی متضاد با فرهنگ بیمه که به این صنعت آسیب وارد می کند تلقی و نگرش عمومی مردم به بیمه به‌مثابه جیبی گشاد است که می‌تواند و باید همه خسارت‌های وارده به ایشان را جبران کند و در باور خود، تقلب در صحنه‌سازی و اسناد بیمه را برای دریافت خسارت نه‌تنها جرم و حرام نمی‌دانند، بلکه آن را کمکی به فرد آسیب‌دیده تلقی و از آن حمایت می‌کنند. بارها رخ داده است که افراد بدون پوشش‌های بیمه‌های درمانی از پزشکان خواسته‌اند نسخه و دستور درمان را در دفترچه بیمه درمانی فرد دیگری ثبت کند یا در تصادف‌ها از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست ‌شده است چشم بر واقعیت صحنه تصادف بپوشد تا زیان‌دیده بتواند از مزایای بیمه برخودار شود. تصحیح این فرهنگ عمومی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های مازاد صنعت بیمه داشته باشد. باور فرهنگی نا همسو نخبگان صنعت علت عدم استقبال مردم از بیمه ها و کاهش نفوذ بیمه در کشور را نبود فرهنگ بیمه ای معرفی می کنند . از این جهت که مردم ما به این علت بیمه نمی خرند که یا بیمه را نمی شناسند و یا به آن باور ندارد. بنابراین تلاش ها کارگزاران این صنعت در فروش محصولات با استقبال عمومی مواجهه نشده و فروش بیمه های اختیاری در ایران به شدن پایین است. ضعف گفتمانی با نهادهای مرتبط عامل دیگری که به صنعت بیمه آسیب می‌زند، گفتمان ضعیف این صنعت با سایر نهادهاست. صنعت بیمه قدرت دریافت گزارش از نهادهایی که موظفند بخشی از حق‌بیمه را دریافت و در راستای کاهش خطر به کار گیرند ندارد. همچنین قدرت چانه‌زنی آنها برای احقاق حقوق خود در مقابل سایر نهادها، ازجمله وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، اداره مالیات و قوه قضایه نیز ضعیف است. بنابراین می‌توان گفت بخشی از ضعف‌های ارتباطی با سایر نهادها متوجه روابط‌عمومی‌های این صنعت است. زیرا آنها پل ارتباطی بین صنعت خود با سایر نهادها هستند و باید با برقراری راهکارهای ارتباطی موجب تقویت این ارتباطات بین سازمانی باشند. بنابراین باز متهم اصلی روابط عمومی است. بااین‌حال، در پاسخ به این سؤال که چراروابط عمومی‌های صنعت بیمه نتوانستند در هشتاد سال گذشته نقش مؤثری در ترویج فرهنگ بیمه در کشور ایفا کنند، می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد که از حوصله این یاداشت خارج است و تنها می توان به برخی از آنها اشاره کرد: - نبود جایگاه مشخص روابط‌عمومی در ساختار سازمانی این صنعت - تمرکز بر تبلیغات به‌جای برقراری راهبردهای ارتباطی مؤثر - کمبود بودجه در اختیار حال که به نظر می‌رسد همه قبول دارند روابط‌عمومی و گسترش فرهنگ عمومی در صنعت بیمه یکی از راهکارهای اساسی توسعه این صنعت است، چه باید کرد؟ چه برنامه‌های تغییری را می‌توان برای توسعه و ارتقاء روابط‌عمومی در نظر گرفت؟ به نظر می‌آید صنعت بیمه به‌شدت نیازمند ورود به عرصه فضای عمومی با رویکرد اعتمادسازی است. تا وقتی بیمه به یکی از موضوعات فضای عمومی گفت‌وگوهای مردم تبدیل نشود، این رشد فرهنگی به وجود نمی‌آید. به‌بیان‌دیگر، صحبت درباره بیمه و لزوم و ضرورت آن باید به یکی از موضوعات اصلی در فضای عمومی گفتمانی مردم تبدیل شود. حوادث رخ داده در چند سال گذشته، مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، زلزله استان کرمانشاه و سیل اخیر، با کمک برنامه‌های ارتباطی روابط‌عمومی‌ها می‌تواند ضرورت وجود بیمه‌ها را وارد عرصه عمومی کند. برای مثال، وقتی مردم از خرابی‌های سیل حرف می‌زنند، می‌توانند در خصوص بیمه بودن یا نبودن اموال هم صحبت کنند. اما این اتفاق نمی‌افتد مگر با به‌کارگیری راهکارهای ارتباطی خلاقانه و دور شدن از قالب‌های سنتی که درحال‌حاضر بخش اعظمی از فعالیت‌های روابط‌عمومی‌ها را در بر گرفته است. با توجه به روندهای عصر حاضر، به نظر می‌آید برای این کار به تولید محتواهایی نیاز داریم که برای عموم مردم جذاب باشد. اما این محتواها می‌بایست از فضاها و رسانه‌های اقتصادی به سرویس‌های عمومی‌تری نیز گسترش پیدا کند. روند دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم، کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای اقتصادی در چند سال اخیر است. هرچند کاستی‌های ابزارهای نظارتی موجب شد اعتماد مردم به برخی از نهادهای مالی تا حدودی کاهش پیدا کند، اما ترویج این نقص‌ها و تمرکز روی آن در بعضی رسانه‌ها به نفع هیچ کس نیست. در این صنعت وقتی رقیب را تخریب می‌کنیم، کل صنعت آسیب می‌بیند و نگاه مردم به نهادها تغییر می‌کند. افکار عمومی کشور در‌حال‌حاضر به‌شدت نگران و ملتهب است. به نظر می‌رسد در چنین فضایی رویکرد روابط‌عمومی‌ها باید به سمت اعتمادسازی باشد و به‌جای هزینه کردن بودجه خود در تبلیغات محض، روی راهکارهای نوین ارتباطی مؤثر که بتواند اهداف و آسیب‌های ذکر شده را جبران کند تمرکز کنند.  

نگاهی به نقش کنونی روابط عمومی ها در ترویج فرهنگ بیمه

الفبا: افکار عمومی کشور در‌حال‌حاضر به‌شدت نگران و ملتهب است. به نظر می‌رسد در چنین فضایی رویکرد روابط‌عمومی‌ها باید به سمت اعتمادسازی باشد.

پشت پرده حضور آرام همتی در هیات رییسه اتاق ایران ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

پشت پرده حضور آرام همتی در هیات رییسه اتاق ایران

الفبا-حسین بردبار: اخیرا در لابلای خبرها، خبری غیرمنتظره با اندکی تاخیر در ارسال قابل مشاهده بود که گمانه های مختلفی را بر می انگیزاند.

فرهنگسازی؛ پیش نیاز تمرکززدایی از بازار بیمه کشور ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرهنگسازی؛ پیش نیاز تمرکززدایی از بازار بیمه کشور

الفبا-حسین بردبار:آخرین اطلاعات و آمارهای بیمه ای نشان می دهد استان تهران بیش از 40 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد،

چرا ورود صنعت بیمه و بخش خصوصی برای جبران حوادث طبیعی از ورود دولت بهتر است؟ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چرا ورود صنعت بیمه و بخش خصوصی برای جبران حوادث طبیعی از ورود دولت بهتر است؟

الفبا-محمدرضا فرحی فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه: باید در نظر داشت که بسامد و گستره وقوع حوادث طبیعی در کشور ما بالاست.

ریشه گرانی ها در چیست؟ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریشه گرانی ها در چیست؟

الفبا-حسین بردبار:با دیدن تیتر برخی رسانه ها درمورد گرانی جنون وارو لجام گسیخته در برخی از بازارها مثل بازار خودرو و مسکن این پرسش در ذهن نقش می بندند که ریشه اصلی این گرانی ها درچیست؟ تردیدی هم نیست که شناسایی درست این عامل ، اولین قدم برای کنترل آن است.

اعلام جریمه استفاده از تلفن‌همراه حین رانندگی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعلام جریمه استفاده از تلفن‌همراه حین رانندگی

الفبا-معاون ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: استفاده از تلفن‌همراه حین رانندگی مشمول 100 هزار تومان جریمه نقدی خواهد داشت.

پرونده خسارات سیل اخیر هنوز قطعی نیست ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرونده خسارات سیل اخیر هنوز قطعی نیست

خسارات سیل اخیر به دلیل طیف گسترده خسارت ها هنوز قطعی نیست

ضرورت بازنگری در سطح همکاری بانک ها با کسب و کار های مبتنی بر ابزار های مدریت مالی ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

ضرورت بازنگری در سطح همکاری بانک ها با کسب و کار های مبتنی بر ابزار های مدریت مالی

الفبا-پریا محمدعلی: چه چالش هایی در همکاری میان بانک و کسب وکار ها وجود دارد و سهم مسائل فرهنگی و اقتصادی مردم ایران و موانع موجود در ابزار های مدریت نالی شخصی از کجا ناشی میشود؟

بازار متشکل ارزی، نسخه علاج یا بحث انحرافی؟ ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازار متشکل ارزی، نسخه علاج یا بحث انحرافی؟

بازار متشکل ارز که اخیرا هیات مدیره خود را شناخت آیا میتواند در انطباق قیمت بازار با شاخض های اقتصادی هماهنگی ایجاد کند یا باید در فکر نسخه علاج دیگری بود؟

بازار بیمه کشور نیازمند نمایشگاهی مستقل است ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بازار بیمه کشور نیازمند نمایشگاهی مستقل است

الفبا_حسین بردبار: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه امسال درحالی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که برخی از شرکتهای بیمه ای درآن حضور نیافته اند، البته امسال تعداد شرکتهای بیمه ای بزرگی که پیشتر دراین نمایشگاه اعلام حضور کرده اند بر آنهایی که نیامده اند توفق دارند اما یک پرسش مهم آن است که به چه دلیل بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال درصنعت بیمه از حضور در مهمترین رویداد نمایشگاهی مرتبط با این صنعت کنار کشیده اند؟

روایت شفر از رانندگی ایرانی‌ها ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

روایت شفر از رانندگی ایرانی‌ها

الفبا: من ماشین ندارم و از بودن با راننده ام راضی هستم.اگر بخواهم در تهران رانندگی کنم حتماً باید یک GPS داشته باشم. من در کشورهای زیادی بوده‌ام ولی انصافاً اتفاقاتی در تهران رخ می‌دهد که هرگز در هیچ کجای دنیا آن را ندیده‌ام.

تجربه تلخ استفاده از صندوق ذخیره ارزی / سیل مدیریت می خواهد نه کنترل ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

تجربه تلخ استفاده از صندوق ذخیره ارزی / سیل مدیریت می خواهد نه کنترل

الفبا: رئیس کل بانک مرکزی استفاده از صندوق ذخیره ارزی را مایه تعادل در بازار ارز اعلام کرد، اما نگرانی تکرار سناریوی واگذاری ارز 4200 تومانی و رانت های 130 هزار میلیاردی ایجاد شده برای گروههای فرصت طلب همچنان باقی است .

شروع سال ۹۸ با آزمونی سخت برای صنعت بیمه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

شروع سال ۹۸ با آزمونی سخت برای صنعت بیمه

الفبا-حسین بردبار:گرچه مساله سیل درابتدای سال 98 خساراتی در استانهای گلستان، فارس، خوزستان، لرستان و سایر نقاط آسیب دیده به وجود آورد،اما می توان تهدید سیل را به فرصتی برای اقتصاد و به ویژه صنعت بیمه تبدیل کرد.

۴ تصویر رییس کل بانک مرکزی در ۵ خبر اول بانک و بیمه یک خبرگزاری ۰۷ فروردین ۱۳۹۸

۴ تصویر رییس کل بانک مرکزی در ۵ خبر اول بانک و بیمه یک خبرگزاری

الفبا : در حالی که بیمه های بازرگانی در کوران پرداخت خسارت های ناشی از سیل آغاز سال در استان های مختلف کشوربه ویژه استان گلستان هستند و رسیدگی به  کشته ها و مصدومان جاده ای نیز به آن افزوده شده است، امروز7 فروردین ماه تا ساعت 11 از 5 خبر اول بانک و بیمه شاهد 4 خبر با تصویر رییس کل بانک مرکزی و یک خبر غیر مرتبط با بیمه ها در یک خبرگزاری مهم و تاثیرگذارهستیم.