بایگانی‌های آب های کویت - الفبا خبر
شناور ایرانی متوقف در آب‌های کویت، رفع توقیف شد ۲۵ تیر ۱۳۹۸

شناور ایرانی متوقف در آب‌های کویت، رفع توقیف شد

با پیگیریهای مستمر شرکت تایدواتر خاورمیانه، شناور «اروند تاید ۱۰۰۰» پس از توقیف بی‌اساس نزدیک به ۱۰ ماه در بندر الشعیبیه کویت، سرانجام رفع توقیف شد و به سوی آب‌های سرزمینی کشور حرکت کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست