بایگانی‌های آتشفشان ساریچف - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
تصویر مهیج فوران آتشفشان ساریچف با دوربین های فضایی ۲۶ مهر ۱۳۹۷

تصویر مهیج فوران آتشفشان ساریچف با دوربین های فضایی

الفباخبر: دوربین های فضایی هر بار مهیج ترین تصاویر را در اختیار زمینیان قرار می دهند. تصویر فضایی از فوران آتشفشان در جزایر کوریل که هر برداشت دیگری جز آتشفشان را در نگاه اول متصور می کند، این بار توسط محققان فضایی به زمین ارسال شده است.