بایگانی‌های آتش سوزی کارخانه چسب - الفبا خبر
بیمه آسیا خسارت ۶۹ میلیارد ریالی صنایع شیمیایی چسب استحکام را پرداخت کرد ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

بیمه آسیا خسارت ۶۹ میلیارد ریالی صنایع شیمیایی چسب استحکام را پرداخت کرد

خسارت 69 میلیارد ریالی آتش سوزی کارخانه چسب استحکام قم با حضور مدیران عامل بیمه آسیا و این کارخانه به بیمه گذار پرداخت شد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست