بایگانی‌های آثار تورمی - الفبا خبر
آیا زمان برای حذف صفرها مناسب است؟ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

آیا زمان برای حذف صفرها مناسب است؟

الفبا-حسین بردبار: تردیدی نیست که حذف چهارصفر از پول ملی آثار مثبتی همچون سهولت محاسبات و نوشتارهای ارقام ریالی، تعریف ارزش بیشتر برای هرواحد پول ملی و نزدیک شدن ارزش واحد پول ملی به نرخ برابری آن با پشتوانه طلا و برخی فواید دیگر می تواند در پی داشته باشد اما چالشهای موجود بر سر راه این اصلاحات پولی ، پرسش بزرگی را در اذهان کارشناسان ایجاد می کند که آیا زمان برای حذف چهار صفر درشرایط فعلی کشور مناسب است یا خیر؟

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست