بایگانی‌های آخرین بازمانده نسل سیبری - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
درنای تنها، آخرین بازمانده جمعیت غربی سیبری دیروز در فریدونکنار نشست ۰۱ آذر ۱۳۹۷

درنای تنها، آخرین بازمانده جمعیت غربی سیبری دیروز در فریدونکنار نشست

الفبا: امید، نام درنای تنهایی است که برای دهمین سال برای ادامه بقا به فریدونکنار سفر می کند. این درنا در آخرین دقایق غروب روز گذشته خود را به نوار ساحلی کشورمان رساند.