بایگانی‌های آخرین مهلت - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

الفبا: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت 15دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز 1397 است.