بایگانی‌های آذر - الفبا خبر
شیر ایرانی با کد ژنتیکی منقرض نشده است ۲۵ تیر ۱۳۹۸

شیر ایرانی با کد ژنتیکی منقرض نشده است

الفبا - پریا محمدعلی : اگر شیر ایرانی واقعاً منقرض میشد، تا دویست سال آینده دمای ایران 1 درجه بالاتر میرفت ؛ متاسفانه بعضی از ما از اینکه با نابودی یک نوع گیاه یا یک نوع حیوان، چه آسیبی به جهان و خودمان میزنیم، نا آگاه و بی توجه هستیم.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست