بایگانی‌های آرش شکری - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
استفاده از ظرفیت بیمه در حوزه انرژی ضروری به نظر می رسد ۳۰ آذر ۱۳۹۷
مدیر بازاریابی و توسعه کسب وکار بیمه دی در گفتگو با الفبا:

استفاده از ظرفیت بیمه در حوزه انرژی ضروری به نظر می رسد

الفبا - حسین بردبار : مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بیمه دی گفت استفاده از ظرفیت بیمه برای ایجاد اعتماد برای فعالیت در حوزه انرژی خیلی ضروری به نظر می رسد.