بایگانی‌های آرمانی زودگذر - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
خودکفایی در تولید بنزین ، آرمانی زودگذر یا واقعیتی ماندگار ۱۱ دی ۱۳۹۷

خودکفایی در تولید بنزین ، آرمانی زودگذر یا واقعیتی ماندگار

الفبا: تولید بنزین با دستیابی به رکوردی جدید ایران را به خودکفایی رسانده است، اما تجربه نشان داده در صورت اجرا نکردن طرح های مدیریت مصرف، بزودی غول مصرف همه افزایش تولید بنزین را بلعیده و کشور را نیازمند واردات خواهد کرد.