بایگانی‌های آزادسازی تضامین بانکی - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
چالش نظام ارز چندنرخی با آزادسازی تضامین بانکی واردکنندگان ۲۶ آذر ۱۳۹۷

چالش نظام ارز چندنرخی با آزادسازی تضامین بانکی واردکنندگان

الفبا: برخی واردکنندگان، کالاهای خود را اسفندماه پارسال با نرخ ارز سه هزار و 800 تومانی به بازار عرضه کردند و اکنون باید بدهی ارزی خود بابت اعتبارات اسنادی نسیه را با نرخ نیمایی - یعنی حدود هشت هزار و 200 تومان - پرداخت کنند.