بایگانی‌های آزاد سازی قیمت - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
نگاهی به آینده بازار خودرو در گفتگو با یک نماینده مجلس ۲۶ آذر ۱۳۹۷

نگاهی به آینده بازار خودرو در گفتگو با یک نماینده مجلس

الفبا: سال هاست، خودروسازها تلاش می کنند تا قیمت خودرو را در بازار آزاد کنند؛ هر چند معنی آزادسازی قیمت ها در نگاه آنها، قدری با آزادسازی واقعی متفاوت است، چون خودروسازهای ما، زمانی که واردات ممنوع شده و بازار انحصاری در دست خودشان است، حرف از آزادسازی قیمت ها می زنند.