بایگانی‌های آزاد - الفباخبر - جامع ترین پایگاه خبری بیمه، بانکداری و گردشگری
مناطق آزاد باید معین سرمایه گذاری در کشور باشند ۱۹ دی ۱۳۹۷

مناطق آزاد باید معین سرمایه گذاری در کشور باشند

الفبا: دکتر فرهاد دژپسند گفت مناطق آزاد را باید "آزاد" گذاشت تا فراتر از موقعیت سرزمین اصلی، امکان مبادلات تجاری اقتصادی در محدوده آن فراهم شود.