بایگانی‌های آزمونی سخت برای صنعت بیمه - الفبا خبر
شروع سال ۹۸ با آزمونی سخت برای صنعت بیمه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

شروع سال ۹۸ با آزمونی سخت برای صنعت بیمه

الفبا-حسین بردبار:گرچه مساله سیل درابتدای سال 98 خساراتی در استانهای گلستان، فارس، خوزستان، لرستان و سایر نقاط آسیب دیده به وجود آورد،اما می توان تهدید سیل را به فرصتی برای اقتصاد و به ویژه صنعت بیمه تبدیل کرد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست