بایگانی‌های آزمون اکچوئری - الفبا خبر
برنامه آزمون اکچوئری رسمی بیمه اعلام شد ۰۶ دی ۱۳۹۷

برنامه آزمون اکچوئری رسمی بیمه اعلام شد

الفبا: آزمون اکچوئری رسمی بیمه در اجرای مفاد بند 4 آئین نامه 78، ساعت 9 صبح روز یک شنبه سی‌ام دی ماه 1397 در محل پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود. 

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست