بایگانی‌های آزمون_اکچوئر_رسمی - الفبا خبر
رقابت تنگاتنگ بیش از ۵۰ متقاضی اکچوئر رسمی در پایان بهمن ماه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

رقابت تنگاتنگ بیش از ۵۰ متقاضی اکچوئر رسمی در پایان بهمن ماه

الفبا: در حالی که تا پیش از تمدید یک ماهه مهلت برگزاری آزمون اکچوئر رسمی، تعداد 50 متقاضی در این آزمون ثبت نام کردند، انتظار می رود شمار این متقاضیان تا پایان مهلت اداری 25 بهمن ماه به عدد 70 نزدیک شود.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست