بایگانی‌های آسیب_شناسی - الفبا خبر
موافقت وزیر با پیشنهاد بانک مسکن درباره مسکن مهر ۱۶ دی ۱۳۹۷

موافقت وزیر با پیشنهاد بانک مسکن درباره مسکن مهر

الفبا: پیشنهادهای بانک مسکن درباره چگونگی سرعت بخشی به پروژه های ناتمام، متوقف یا در حال ساخت مسکن مهر، در جلسه شورای هماهنگی مسکن، مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی و در نهایت تصویب قرار گرفت.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست