بایگانی‌های آشفته بازار - الفبا خبر
کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو ۰۶ آذر ۱۳۹۷

کشمکش بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو

الفبا: کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو بالا گرفته است و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان/فرار برخی واردکنندگان متخلف خودرو ۰۳ آذر ۱۳۹۷

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان/فرار برخی واردکنندگان متخلف خودرو

الفبا: در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو به اوج رسید، خریدارانی که امروز دستشان برای دریافت خودرو به جایی بند نیست.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست