بایگانی‌های آشنایی با گردشگری - الفبا خبر
گردشگری چیست ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

گردشگری چیست

گردشگری چیست گردشگری چیست : گردشگری فعالیت  افرادی است که به مدت بیش از یک سال متوالی مسافرت می کنند و در مکان های خارج از محیط معمول خود برای اوقات فراغت، کسب و کار یا سایر اهداف  به  سیر و سیاحت می پردازند. گردشگری یک صنعت پویا و رقابتی است که نیازمند داشتن  توانایی  […]

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست