بایگانی‌های آقازاده ها - الفبا خبر
تعویض نام خانوادگی برخی آقازاده‌ها؛ تلاش برای دور زدن افکار عمومی ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

تعویض نام خانوادگی برخی آقازاده‌ها؛ تلاش برای دور زدن افکار عمومی

الفباخبر : سخنگوی ثبت احوال به خبر تغییر نام خانوادگی بعضی از آقازاده‌ها که در آن شائبه دور زدن افکار عمومی است، واکنش نشان داد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست