بایگانی‌های آق قلا - الفبا خبر
تجربه تلخ استفاده از صندوق ذخیره ارزی / سیل مدیریت می خواهد نه کنترل ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

تجربه تلخ استفاده از صندوق ذخیره ارزی / سیل مدیریت می خواهد نه کنترل

الفبا: رئیس کل بانک مرکزی استفاده از صندوق ذخیره ارزی را مایه تعادل در بازار ارز اعلام کرد، اما نگرانی تکرار سناریوی واگذاری ارز 4200 تومانی و رانت های 130 هزار میلیاردی ایجاد شده برای گروههای فرصت طلب همچنان باقی است .

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست