بایگانی‌های آلبرت_انیشتین - الفبا خبر
سیستم آموزشی یکسان سازی میکند ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سیستم آموزشی یکسان سازی میکند

الفبا : آلبرت انیشتین میگفت همه‌ی ما نبوغ فراوانی داریم، اما نمیتوانیم از یک ماهی انتظار داشته باشیم از درخت بالا برود ؛ چون بدن و ذهن او برای شنا کردن ساخته شده است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست