بایگانی‌های آلزایمر - الفبا خبر
حمایت بانک پارسیان از خیریه انجمن آلزایمر ۰۸ دی ۱۳۹۷

حمایت بانک پارسیان از خیریه انجمن آلزایمر

الفبا: مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران گفت بانک پارسیان کمک بسیار خوبی به انجمن آلزایمر ایران و فعالیت های خیریه این نهاد مدنی داشته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست