بایگانی‌های آماربیکاری - الفبا خبر
نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد شد ۱۲ دی ۱۳۹۷

نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد شد

الفبا: تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال با ۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۰.۵ درصد و نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد رسید.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست