بایگانی‌های آمارهای اقتصادی - الفبا خبر
نقدینگی سنگین مرداد؛ ۱۶۴۶هزار میلیارد تومان ۱۹ مهر ۱۳۹۷

نقدینگی سنگین مرداد؛ ۱۶۴۶هزار میلیارد تومان

الفباخبر: حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری را، بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست