بایگانی‌های آمارها - الفبا خبر
زیان انباشته صنعت بیمه افزایش یافت ۲۸ آذر ۱۳۹۷

زیان انباشته صنعت بیمه افزایش یافت

 الفبا: نگاهی به آمارها و مطالب مندرج در سالنامه آماری سال 96 صنعت بیمه نشان می دهد زیان انباشته درصنعت بیمه افزایش یافته است.

بیمه ایرانیان بیمه سلامت ایرانیان بیمه سلامت بیمه سلامت ایرانیان چیست بیمه ایرانیان چیست